Meldingen for merverdiavgiftskompensasjon leveres av kommuner, fylkeskommuner, private og ideelle virksomheter som krever kompensasjon for merverdiavgift.

For å korrigere terminer før 1. januar 2017, bruk lenken under "Gamle versjoner av skjemaet".

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Det er kun mulig å sende inn krav om kompensasjon innenfor fristene nevnt nedenfor. Etter fristen kan det kun gjøres endringer på en tidligere innsending (ved korrigert melding), beløpet må være lavere enn den tidligere meldingen (altså en reduksjon av kravet) og revisor skal ikke attestere.

Rakk du ikke fristen, kan kravet tas med i en kompensasjonsmelding for neste termin. En ny termin åpner ca 40 dager før fristen.

Innlevering hver annen måned.

Innleveringsfrist
1. termin 10. april
2. termin 10. juni
3. termin 31. august
4. termin 10. oktober
5. termin 10. desember
6. termin 10. februar

Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinnrollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Ansvarlig revisor.

Signering krever rollen Regnskapsfører med signeringsrettighet eller Begrenset signeringsrettighet.

Attestering krever rollen  Ansvarlig revisor eller Revisorattesterer - MVA Kompensasjon

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning.

Meldingen består av ett skjema (RF-0009).

Skal du korrigere kompensasjonsmeldinger for terminer før 1. januar2017, bruker du dette skjemaet:

RF-0009 Merverdiavgift (mva/moms) - søknad om kompensasjon

Åpne kontaktskjema