Innboks

Innboks

Her finner du informasjon om hvordan du kan finne frem i meldingsboksen og hvordan du kan bruke de ulike funksjonene som innboksen inneholder.

Arkiv

Arkiv inneholder kvittering på innsendte skjema, samt brev og meldinger som du har valgt å arkivere.

Slettede

I slettede ligger meldinger du har valgt å slette fra innboks eller arkiv. Disse meldingene kan du enten slette permanent eller gjenopprette.


Åpne kontaktskjema