Skattemelding for formues- og inntektsskatt ̶ lønnstakere og pensjonister mv. skal leveres av lønnstakere og pensjonister. Den ordinære fristen for å levere skattemelding er 30.04.
Dersom fristen er utløpt og du ønsker å endre og levere skattemeldingen på nytt på grunn av nye eller endrede opplysninger, trykk på "Gå til skjemautfylling" / "Start tjeneste". 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig innlevering – frist 30. april.

Leveringsfritak
Dersom du ikke skal gjøre endringer i den forhåndsutfylte skattemeldingen, kan du velge om du vil levere eller ikke. Det er uansett viktig at du sjekker alle opplysninger, og sikrer at all inntekt/formue og fradrag er kommet med.

Skattemeldingen skal leveres av lønnstakere og pensjonister.

For å fylle ut Skattemelding for formues- og inntektsskatt  ̶  lønnstakere og pensjonister mv. kreves Altinn-rollen Privatperson begrensede rettigheter eller Regnskapsfører uten signeringsrett.


Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Skattemelding for formues- og inntektsskatt  ̶  lønnstakere og pensjonister mv. består av ett hovedskjema for alle og ulike vedleggsskjema for de som trenger det.

Skattytere som skal levere skattemelding på vegne av avdød, kan ikke levere på Internett. Disse må levere på papir.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema