Skal du flytte innenlands kan du melde fra til folkeregisteret elektronisk. Flytting kan endre hvilken kommune du skal stemme i, skatte til og få offentlige ytelser fra.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Folkeregisteret skal ha meldingen elektronisk eller på papir senest åtte dager etter flytting.

Privatpersoner bosatt i Norge som flytter til annen adresse i Norge kan benytte flyttemelding.

Du må fortsatt levere melding om flytting på papir dersom du:

  • Skal flytte til eller fra utlandet
  • Skal flytte til Svalbard (kontakt skattekontoret i Longyearbyen for skjema)
  • Har hemmelig adresse
  • Er under 18 år
  • Er umyndiggjort
  • Har D-nummer

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Privatperson begrensede rettigheter.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Du kan melde flytting for alle i din husstand.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema