Skal du flytte innenlands kan du melde fra til folkeregisteret elektronisk. Flytting kan endre hvilken kommune du skal stemme i, skatte til og få offentlige ytelser fra.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Folkeregisteret skal ha meldingen elektronisk eller på papir senest åtte dager etter flytting.

Privatpersoner bosatt i Norge som flytter til annen adresse i Norge kan benytte flyttemelding.

Du må fortsatt levere melding om flytting på papir dersom du:

  • Skal flytte til eller fra utlandet
  • Skal flytte til Svalbard (kontakt skattekontoret i Longyearbyen for skjema)
  • Har hemmelig adresse
  • Er under 18 år
  • Er umyndiggjort
  • Har D-nummer

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Privatperson begrensede rettigheter.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil .

Du kan melde flytting for alle i din husstand.

Trenger du hjelp?

Se http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/for nærmere informasjon angående utfylling av flyttemelding.

Trenger du ytterligere hjelp, ta kontakt med Skatteetaten på på telefon 800 80 000/ +47 22 07 70 00. For english menu, press 9

Åpne kontaktskjema