Hovedinnhold
Skriv ut

Personvern

Når du benytter deg av tjenester i Altinn vil den informasjonen du gir fra deg kun sendes til den eller de offentlige virksomhetene som skal ha informasjonen til sin saksbehandling.

Behandlingsansvarlig
Alle offentlige virksomheter som deltar i Altinn-samarbeidet, er hver for seg behandlingsansvarlig for sine tjenester i Altinn. Dersom du har spørsmål vedrørende personvern for en bestemt tjeneste, kan henvendelser rettes til den offentlige virksomheten som eier tjenesten.

Brønnøysundregistrene er behandlingsansvarlig for personopplysninger i meldingsboksen i Altinn. Har du spørsmål om personvern generelt i portalen, kan disse rettes til Altinn Sentralforvaltning.

Formål
Formålet med behandlingen i Altinn er å tilrettelegge for forenklet og effektivisert samhandling mellom brukerne og offentlige virksomheter. Hver offentlig virksomhet som mottar innleverte opplysninger via Altinn vil behandle opplysningene etter gjeldende lovhjemler.

Behandlingsgrunnlag
Digital kommunikasjon er hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre.

Kontaktinformasjon
Din kontaktinformasjon som ligger under Profil, roller og rettigheter i Altinn, hentes fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Denne informasjonen brukes av offentlige etater til å sende deg meldinger og varsler fra Altinn.

Opptrer du på vegne av andre i Altinn, kan du velge å legge din kontaktinformasjon under Profil, roller og rettigheter. Du vil da få varslinger på det du har rettighet til for denne person/virksomheten.

Brukerdatabasen
Altinn har en brukerdatabase som inneholder navn, fødselsnummer, adresse. Disse opplysningene er hentet fra Det sentrale folkeregisteret*, og brukes bare for å sende deg PIN-koder på papir, og for å forhåndsutfylle adresseinformasjon i relevante skjema/tjenester. Brukerdatabasen henter også opplysninger fra Enhetsregisteret for å gi deg rettigheter knyttet til din rolle (daglig leder, revisor mv.) i næringsvirksomhet. Se Profil, roller og rettigheter i Altinn for å se hvilken informasjon om deg som er hentet fra Enhetsregisteret.

Ved utfylling
Noen skjema/tjenester krever at du fyller inn personlige opplysninger. Disse vil ikke bli brukt av etaten før du har sendt inn skjemaet/tjenesten. Hos etaten vil opplysningene bli benyttet til ordinær saksbehandling, på samme måte som ved levering av papirskjema.

Forhåndsutfylt data
For noen skjema/tjenester vil opplysninger være utfylt på forhånd for deg. Eventuelle opplysninger hentes fra den enkelte offentlige virksomhets databaser. Navn og adresse hentes fra Det sentrale folkeregisteret og Enhetsregisteret.

Min meldingsboks
I Min meldingsboks ligger alle skjema og tjenester som du har under arbeid. Her vil du også finne de skjemaene som du har sendt og mottatt gjennom Altinn.

I Min meldingsboks vil innsendinger kunne langtidslagres i mappen Arkivert, hvor de er tilgjengelig for deg og andre som har fått delegert rettigheter til skjemaet/tjenesten. Arkivet fungerer som en juridisk logg som sikrer deg ved en eventuell tvist om innlevering. Av denne grunn lagres opplysningene i 10 år.

Innsyn, retting og sletting
Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i behandling av dine personopplysninger. Når det gjelder innholdet i skjema du selv fyller ut vil disse være tilgjengelig via Min meldingsboks. Begjæring om innsyn kan alternativt rettes til den enkelte offentlige virksomhet.

Informasjonen som finnes i Altinn baserer seg på offentlige registre. Det vil derfor være begrenset mulighet til å rette opplysninger i portalen. Eksempelvis vil navn og adresse hentes fra Det sentrale folkeregisteret. Stemmer ikke opplysningene om deg må det sendes melding til Folkeregisteret. Dersom du ikke får tilgang til en virksomhet kan det være fordi opplysningene i Enhetsregisteret ikke er oppdatert. Du må da sørge for at endringsmelding sendes til Enhetsregisteret.

Du kan slette alle skjema og tjenester med personopplysninger på vegne av deg selv i meldingsboksen i Altinn. 

Utlevering til andre
Personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt.

Nettstatistikk
På informasjonssidene før innlogging i Altinn brukes analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Det er Brønnøysundregistrene, som forvalter av Altinn-løsningen, som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet altinn.no og underliggende sider. Brønnøysundregistrene har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Bruk av cookies

Altinn bruker cookies for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Se detaljer her.


* med unntak av klientadresser, hemmelige adresser og hemmelige adresser regnet som fortrolig.

Del på:

Publisert 19.02.2016

Kontakt

Altinn brukerservice

 

Telefon: 75 00 60 00

(åpningstid 08.00 - 15.30)

 

Kontaktskjema