Hovedinnhold

Velg hva som skal vises i listen

Tema
Vis kun skjema/tjenester for dette området

Tjenesteeier/etat
Hvem tilbyr tjenesten?

 

Søkeresultat

1365 elementer i listen

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
Abandonering konkursbo Brønnøysundregistrene
Advokat (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
KRT-1160 (Åpne skjemaet i Altinn) AIF reporting Finanstilsynet
KRT-1161 (Åpne skjemaet i Altinn) AIFM Reporting Finanstilsynet
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
RF-1088K (Åpne skjemaet i Altinn) Aksjeoppgaven 2016 - Korrigerbar Skatteetaten
RF-1059 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Aksjer og fondsandeler mv. Skatteetaten
RF-1086 (Åpne skjemaet i Altinn) Aksjonærregisteroppgaven Skatteetaten
Allmennlege (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Helsedirektoratet
KT-0101 Alminnelig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
Ambulansearbeider (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Helsedirektoratet
RA-0595 (Åpne skjemaet i Altinn) Ambulansetjenesten Statistisk sentralbyrå
A01 (Åpne skjemaet i Altinn) A-melding Etatenes fellesforvaltning
A06 (Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Etatenes fellesforvaltning
A02 (Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - innsending fra system Etatenes fellesforvaltning
Andre registeroppslag Tjenester med flere tjenesteeiere
Andre systemer for overføring av penger til/fra Norge Skatteetaten
Anlegg og drift av taubaner og kabelbaner Samferdselsdepartementet
KS-0125 (Åpne skjemaet i Altinn) Anmeldelse av nybygg Sjøfartsdirektoratet
NKOMPLB02 (Åpne skjemaet i Altinn) Anmodning om endring av registrerte opplysninger for personlig nødpeilesender Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Anmodning om overføring av kvoter Miljødirektoratet
BR-1015/BR-1016 Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
NAV 76-13.22 Anmodning om utbetaling - Midlertidige sysselsettingstiltak, langtidsledige Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Annen informasjon til kreditorer konkursbo Brønnøysundregistrene
GP-7116 Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere Utlendingsdirektoratet
Ansvarlig leder ved godkjent fartskriververksted (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Statens vegvesen
(Åpne skjemaet i Altinn) Apotekdrift Statens legemiddelverk
Apotektekniker (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Helsedirektoratet
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-02.01 (Åpne skjemaet i Altinn) Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0352 (Åpne skjemaet i Altinn) Arbeidskraftkostnader Statistisk sentralbyrå
Arbeidstilbud Utlendingsdirektoratet
Arbeidstimer utført på innretninger på den norske kontinentalsokkel Petroleumstilsynet
RF-1316 (Åpne skjemaet i Altinn) Attestbestilling Skatteetaten
Audiograf (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Helsedirektoratet
Automatiker (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Automatikkmekaniker (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Autorisasjon av dyrepleiere Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologer Mattilsynet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktører Miljødirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Autorisasjon av jegerprøveinstruktører Brønnøysundregistrene
Autorisasjon av taxidermister/preparanter Miljødirektoratet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon som regnskapsførerselskap Finanstilsynet
Autorisert regnskapsfører (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Finanstilsynet
RA-0730 (Åpne skjemaet i Altinn) Av Skjema 32, konsolidert kvartalsbalanse, BIS Statistisk sentralbyrå
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RA-0649 (Åpne skjemaet i Altinn) Avfall fra tjenesteytende næringer Statistisk sentralbyrå
RA-0524 (Åpne skjemaet i Altinn) Avfall i industri, kraft-, drikkevann- og renovasjonsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
Mdir-009 (Åpne skjemaet i Altinn) Avfallsdeklarering Miljødirektoratet
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IB-0110 Avgiftsoppgave Pensjonstrygden for sjømenn
RF-1326 (Åpne skjemaet i Altinn) Avgiftsoppgave - Særavgifter NB! Ikke for særavgiftspliktige tilknyttet Skatt øst Skatteetaten
RA-0699 (Åpne skjemaet i Altinn) Avledet balanse med utvidede statistiske kjennetegn (Rapport 60) Statistisk sentralbyrå
RF-1084 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Avskrivning Skatteetaten
RF-1346 Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehold, planter og vann) Mattilsynet
RF-1052 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Avstemming av egenkapital Skatteetaten
NAV 14-16.08 Avtale mellom selvstendig næringsdrivende/frilanser og NAV lokalt om arbeid i fødsels- eller adopsjonsperioden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Helfo 22-02.02 (Åpne skjemaet i Altinn) Avtale om direkteoppgjør for fylkeskommuner, kommuner og foretak Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Avtale om direkteoppgjør for privatpraktiserende behandler Helsedirektoratet
AFP-01 / AFP-02 (Åpne skjemaet i Altinn) Avtalefestet pensjon privat sektor, arbeidsgiverskjema Fellesordningen for AFP
RF-1231 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Bankinnskudd i utlandet Skatteetaten
NAV 25-01.15 (Åpne skjemaet i Altinn) Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
BUF-0017 (Åpne skjemaet i Altinn) Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
KS-0115 Begjæring om tilsyn på fartøy Sjøfartsdirektoratet
GA-8025 (Åpne skjemaet i Altinn) Begjæring om vergemål Statens sivilrettsforvaltning
RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående Skatteetaten
Behandling av brannfarlig vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Beholdningsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
Bekreftelse av varsel til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner Petroleumstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret privatperson Brønnøysundregistrene
Bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet - aktivitetsrapport Petroleumstilsynet
RF-1341 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard Skatteetaten
RF-1120 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Beregning av friinntekt Skatteetaten
KS-0311 Beregning av nitrogenoksid utslipp Sjøfartsdirektoratet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
Bergsprenger (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Bergsprengningsleder (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Bergteknisk ansvarlig (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
RD-0044 Besetningsdeklarasjon Tolldirektoratet
RF-1307 (Åpne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort Skatteetaten
RF-1211 (Åpne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort på fil Skatteetaten
Betaling for søknad om autorisasjon og lisens Helsedirektoratet
RA-0629 (Åpne skjemaet i Altinn) Betalingsformidlingsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Politiet
Bevilling til å drive inkassovirksomhet Finanstilsynet
Bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon(børsemakerbevilling) Politiet
Bevilling til å utøve rettshjelpsvirksomhet (advokatbevilling og andre tillatelser) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Bioingeniør (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Helsedirektoratet
BL 232504 Bivirkning av legemiddel – melding fra helsepersonell Statens legemiddelverk
SLV-2003 (Åpne skjemaet i Altinn) Bivirkning av medisiner – melding fra pasient Statens legemiddelverk
RF-1299 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Bli e-bruker: Elektronisk post fra Skatteetaten Skatteetaten
KRT-1114 (Åpne skjemaet i Altinn) Boliglånsundersøkelsen Finanstilsynet
RF-1140 (Åpne skjemaet i Altinn) Boligsameie - tredjepartsopplysninger Skatteetaten
RF-1139 (Åpne skjemaet i Altinn) Boligselskap - tredjepartsopplysninger Skatteetaten
Brannkonstabel (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Brannsjef (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Bro- og traverskranfører (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Arbeidstilsynet
RF-1125 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Bruk av bil Skatteetaten
RA-0536 (Åpne skjemaet i Altinn) Bruk av IKT i staten Statistisk sentralbyrå
RA-0419 (Åpne skjemaet i Altinn) Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i næringslivet 2017 Statistisk sentralbyrå
Bruk av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Bruk av røntgenapparater i medisinsk øyemed Statens strålevern
Brønnskjema Norges geologiske undersøkelse
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
ByggSøk Direktoratet for byggkvalitet
CEMT-søknad Statens vegvesen
CODAM - Skader/hendelse for bærende konstruksjoner/rørledningssystemer Petroleumstilsynet
Common Drilling Reporting System (CDRS) Petroleumstilsynet
KRT-1089 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Benchmark - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1081 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - FINREP -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1078 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1079 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1086 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet ALMM – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1087 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet ALMM – konsolidert Finanstilsynet
KRT-1070 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet LCR – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1071 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet LCR - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1074 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1075 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1084 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1085 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1076 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1077 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1082 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1072 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1073 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1118 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV Remuneration Benchmarking Finanstilsynet
KRT-1117 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV Remuneration High Earners Finanstilsynet
Crude Oil Sales Information Report Olje- og energidepartementet
NVE-0019 (Åpne skjemaet i Altinn) Damdatabasen SIV Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Data til Nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett Oljedirektoratet
RO1 (Åpne skjemaet i Altinn) Deklarering Luftfartstilsynet
RF-1246 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS Skatteetaten
RF-1220 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Skatteetaten
RF-1221 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakernes melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting Skatteetaten
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
Diakon (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Kirkerådet
(Åpne skjemaet i Altinn) Dine kjøretøy Statens vegvesen
(Åpne skjemaet i Altinn) Dine opplysninger i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Dispensasjon for import av kjæledyr Mattilsynet
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk Fiskeridirektoratet
NA-0201 Ditt førerkort Statens vegvesen
KRT-1001 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisjonsselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1002 (Åpne skjemaet i Altinn) Dokumentbasert tilsyn - Revisors egenmelding Finanstilsynet
Drift på statens malmer og metaller Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
FD-0006 (Åpne skjemaet i Altinn) Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Fiskeridirektoratet
RF-1223 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Drosje- og godstransportnæring Skatteetaten
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Dykker klasse A (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Arbeidstilsynet
Dykker klasse B (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Arbeidstilsynet
Dykkerbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
Dyrepleier (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Mattilsynet
EDI-bruker-identifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
KR-0016 Egenerklæring - det er kun nordmenn og EØS-borgere ombord Skipsregistrene
KR-0017 Egenerklæring - enighet om lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0018 Egenerklæring - godkjennelse av bruk av lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0015 Egenerklæring - skipet er uten bemanning Skipsregistrene
LDIR-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Landbruksdirektoratet
LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Landbruksdirektoratet
RA-0182 (Åpne skjemaet i Altinn) Egenmeldt sykefravær Statistisk sentralbyrå
Egenopplysninger i forbindelse med leverandørklarering Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
KRT-1150 (Åpne skjemaet i Altinn) Egnethetsvurdering for finansforetak og finanskonsern Finanstilsynet
Eiendomsmegler (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Finanstilsynet
Ekomnettautorisasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Eksport av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Elektriker (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
RA-0482 (Åpne skjemaet i Altinn) Elektrisitetspriser i engrosmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0483 (Åpne skjemaet i Altinn) Elektrisitetspriser i sluttbrukermarkedet Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Elektronisk kontoutskrift tollkreditt Skatteetaten
RF-1291 (Åpne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlandske tilbydere, forenklet registrering Skatteetaten
RF-1292 (Åpne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlandske tilbydere, forenklet registrering – mva-melding Skatteetaten
Elektroreparatør (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Elvirksomhetsregisteret (Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
EMS - elektronisk meldesystem for strålekilder Statens strålevern
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om forvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om vannforsyningssystem Mattilsynet
LDIR-056 (Åpne skjemaet i Altinn) Endring av bankkontonummer for landbruksforetak Landbruksdirektoratet
NKOMFXL02 (Åpne skjemaet i Altinn) Endring av frekvenstillatelse radiolinje Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
RF-1453 (Åpne skjemaet i Altinn) Endring av navn Skatteetaten
NKOMPMR02 (Åpne skjemaet i Altinn) Endring av PMR-nett Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NKOMREG02 (Åpne skjemaet i Altinn) Endring av registrering av leverandør og forhandler av radio-, teleterminal- og nettutstyr Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
RA-0439 (Åpne skjemaet i Altinn) Energibruk i industrien Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Energimerking av boliger og bygninger Enova
Energimontør (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
RA-0776 (Åpne skjemaet i Altinn) Energivarer brukt som råstoff Statistisk sentralbyrå
RA-0519 (Åpne skjemaet i Altinn) Engrosprisindeksen Statistisk sentralbyrå
RG-0163 Enkel garantierklæring Tolldirektoratet
Ergoterapeut (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Helsedirektoratet
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
KR-0002 Erklæring om nasjonalitet, aksjeselskap eller dermed likestilt selskap Skipsregistrene
KR-0007 Erklæring om nasjonalitet, bank, stiftelse, forening o.l. Skipsregistrene
KR-0001 Erklæring om nasjonalitet, enkeltperson Skipsregistrene
KR-0005 Erklæring om nasjonalitet, innretning som nevnt i sjølovens § 33 Skipsregistrene
KR-0004 Erklæring om nasjonalitet, komandittselskap Skipsregistrene
KR-0003 Erklæring om nasjonalitet, partrederi eller annet ansvarlig selskap Skipsregistrene
KR-0006 Erklæring om nasjonalitet, skip/innretning som nevnt i sjølovens § 4/507 Skipsregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Erstatningsordningene i landbruket Landbruksdirektoratet
Erverv av utvinnings-/undersøkelsesrett til forekomster av statens mineraler Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Erverv av vannfall Olje- og energidepartementet
Etablering av bankvirksomhet Finanstilsynet
Etablering av finansieringsforetak Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirforetak Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) EXPO - Rapportering av lufteksponering i arbeidslivet Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Fagansvarlig damsikkerhet (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Faglig ansvarlig for arbeid knyttet til arbeidsgivers egne forsyningsanlegg (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Faglig leder for trafikkskole (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Statens vegvesen
(Åpne skjemaet i Altinn) Fakturaspesifikasjon pensjonsytelser Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Farts- og sikkerhetssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
RD-0043 Fartøysdeklarasjon Tolldirektoratet
Feiersvenn (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
RA-0735 (Åpne skjemaet i Altinn) Fellesrapportering månedlig detaljomsetning Statistisk sentralbyrå
NAV 10-07.12 Ferdigattest ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0604 (Åpne skjemaet i Altinn) Finansiering av politiske partier Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Firmaattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Fisk og sjømat Mattilsynet
RF-1213 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fiske Skatteetaten
Fiskehelsebiolog (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Mattilsynet
RA-0232 (Åpne skjemaet i Altinn) Fjernvarme- og fjernkjølstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0647 (Åpne skjemaet i Altinn) Flybevegelse på lufthavn Statistisk sentralbyrå
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
Flyselskapenes billettpriser Konkurransetilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
RF-1400 (Åpne skjemaet i Altinn) Flyttemelding for flytting innenlands Skatteetaten
Fond for lyd og bilde Kulturrådet
RF-1034 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fordeling av formue og inntekt mellom kommuner Skatteetaten
Fordringsliste konkursbo Brønnøysundregistrene
Forebyggende personell (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
A05 (Åpne skjemaet i Altinn) Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Etatenes fellesforvaltning
RA-0425 (Åpne skjemaet i Altinn) Forenklet næringsoppgave Statistisk sentralbyrå
SI-1001 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Forespørsel om lønn Statens innkrevingssentral
RF-1452 (Åpne skjemaet i Altinn) Forespørsel om navnevalg Skatteetaten
RF-1269 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS Skatteetaten
KRT-1010 (Åpne skjemaet i Altinn) Foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forflytning av småfe mellom dyrehold Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsgodkjenning for import av biprodukter Mattilsynet
BEST369E (Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet
RD-0040 Forhåndsmelding om fartøysanløp Tolldirektoratet
FORM 2 - Amendments to the continuous synopsis record CSR Skipsregistrene
RF-1098 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Formue av næringseiendom Skatteetaten
RF-1016 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Formue av skogeiendom Skatteetaten
NAV 08-21.05 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperiode. Søknad om opptak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.15 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden små bedrifter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KRT-1027 (Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsbevis for forsikringsformidlere Finanstilsynet
KRT-1029 (Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsforetakenes rapportering av antall klager Finanstilsynet
RA-0690 (Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringstransaksjoner Statistisk sentralbyrå
RF-1217 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Skatteetaten
Fotterapeut (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Helsedirektoratet
RF-1147 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1145 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1053 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag i skatt for forskning og utvikling Skatteetaten
Frekvenstillatelse for satellittjordstasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NAV 76-13.16 Fremmøteskjema ved deltakelse på arbeidspraksis - ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
KT-0201 Fullstendig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
GA-8042 (Åpne skjemaet i Altinn) Fullstendighetserklæring (Årlig erklæring om regnskap og formuesforvaltning) Statens sivilrettsforvaltning
Fysioterapeut (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Helsedirektoratet
Fører av utrykningskjøretøy (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Statens vegvesen
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubaner Fylkesmannsembetene
RF-1310 (Åpne skjemaet i Altinn) Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – tredjepartsopplysninger Skatteetaten
Generell utslippstillatelse Miljødirektoratet
KRT-1060 (Åpne skjemaet i Altinn) Generelt vedleggsskjema- Finanstilsynet Finanstilsynet
Genmodifiserte organismer (GMO) Helsedirektoratet
RF-1141 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting Skatteetaten
RF-1219 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Gevinst- og tapskonto Skatteetaten
RF-1359 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) Skatteetaten
VT-1507 Gjeldsbrev fra Lånekassen Lånekassen
Global Legal Entity Identifier Norway Brønnøysundregistrene
NF-1001 Godkjennelse av autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell (Part-145 Application Maintenance Organisation Approval) Luftfartstilsynet
Godkjennelse av fiskesalgslag Nærings- og fiskeridepartementet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av biproduktvirksomhet Mattilsynet
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyretransportører og kompetansebevis for sjåfører og ledsagere Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av kursarrangør for utrykningskjøretøy Statens vegvesen
Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring Statens vegvesen
Godkjenning av offentlige og private sykehus til å foreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (følgerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler tilleggsvederlag Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler vederlag for offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjoner som krever inn og fordeler vederlag til rettighetshavere i henhold til bestemmelser om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av private grunnskoler uten krav på offentlig støtte Utdanningsdirektoratet
Godkjenning av rullende materiell Statens jernbanetilsyn
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av tilvirkning og distribusjon mv. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Godkjenning av verksteder Statens vegvesen
Godkjenning av verksteder som tilbyr kontroll og reparasjon av fartskrivere Statens vegvesen
Godkjenning av virksomheter i fiskeindustrien Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter Mattilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Godkjenning som skadedyrbekjemper Folkehelseinstituttet
Godkjenning som trafikklærer Statens vegvesen
Godkjenning som trafikkskole Statens vegvesen
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
Godkjenningsfritak – resept/rekvisisjon for humant legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Godkjente fordringer konkursbo Brønnøysundregistrene
Godstransport med motorvogn Statens vegvesen
RA-0485 (Åpne skjemaet i Altinn) Godstransport med norske lastebiler Statistisk sentralbyrå
RA-0438 (Åpne skjemaet i Altinn) Godstransport på kysten Statistisk sentralbyrå
RA-0529 (Åpne skjemaet i Altinn) Godstransport på vei Statistisk sentralbyrå
Government reporting form for crude oil imports Olje- og energidepartementet
Gravemaskinfører (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Arbeidstilsynet
RD-0023 Grensepasseringsattest Tolldirektoratet
Grossisttillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
Grunnvannsundersøkelse Norges geologiske undersøkelse
SLF-910 Grøfting og gjødsling Landbruksdirektoratet
RA-0571 (Åpne skjemaet i Altinn) Hagebruksundersøkelsen Statistisk sentralbyrå
KRT-1009-1 og KRT-1009-2 (Åpne skjemaet i Altinn) Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere Finanstilsynet
KRT-1008-1 og KRT-1008-2 (Åpne skjemaet i Altinn) Halvårsoppgave for verdipapirforetak Finanstilsynet
Heismontør (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Helsefagarbeider (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Helsedirektoratet
Helsesekretær (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Hente konsesjonsrapport for apotek Statens legemiddelverk
(Åpne skjemaet i Altinn) Henvendelse til Godkjenningsordningen for renhold Arbeidstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Husdyrregisteret Mattilsynet
NVE-0033 Høringsuttalelse på konsesjonssaker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
(Åpne skjemaet i Altinn) Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
KRT-1175 (Åpne skjemaet i Altinn) IKT-risiko Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av næringsmidler Mattilsynet
Import av radioisotoper Statens strålevern
Importtillatelse for legemidler - ikke-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Incidentrapportering til Nkom Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
L61/44 Indtægter på hjemmemarkedet Olje- og energidepartementet
Inkassobevillingshaver (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Finanstilsynet
Innberetning av avgiftsgrunnlag for legemiddelkontrollavgift Statens legemiddelverk
LCXD103 Innberetning av korn Skatteetaten
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Skatteetaten
LCXD102 Innberetning av slakt og pelsdyrskinn Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Innberetning konkursbo Brønnøysundregistrene
Innberetning til årsregnskap for apotek Statens legemiddelverk
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-Avledet balanse Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-balanse Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-resultat Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfin-Tilleggsspesifikasjoner Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfin-vedlegg Statistisk sentralbyrå
RD-0018 Innførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet Tolldirektoratet
Innførselstillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding av kosmetikkbivirkninger Mattilsynet
KT-0301 Innmelding av kraftpriser Konkurransetilsynet
NPE-0001 (Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding av private helsetjenester til Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning