Starte og drive bedrift

E-guide serveringsbransjen

Skal du starte i serveringsbransjen?
I vår e-guide får du ei oversikt over kva for reglar du må ta omsyn til.

Start Guide

Siste nytt

Nye endringar i regelverket for drosjer

– Regjeringa ønsker eit betre drosjetilbod til passasjerar i heile landet. Folk forventar gode dør-til-dør-tenester, og vi må sjå moglegheitene som ligg i ny teknologi. Endringane i samband med drosjeregelverket er no på plass.

Vis alle nyheiter

Treng du hjelp?

Bedriftsrettleiarane våre sit klare for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Noreg. Tenesta er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukarservice 800 33 840
Åpne kontaktskjema