Utrekning av alminneleg inntekt for enkeltpersonføretak på Svalbard (RF-1341) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Dette vedleggsskjemaet kan du leggje ved følgjande skjema :

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema